نسخه جدید تلگراف 4.2.1 - p6.2

عکس نسخه قابل چاپ نوشته شده توسط:Pesrae Tanha ارسال شده در تاريخ: 1396/7/23

اینم نسخه جدید تلگراف،تقدیم به دوستان عزیز

امیدوارم به دردتون بخورهﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﺴﺨﻪ 6.2 :

- ﺣﺬﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ‏( ﺭﻭﺡ ‏) ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ‏)

- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

* ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﺱﺗﻢ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﻮﭘﻼﺱ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺁﻥ

* ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺲ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

* ﮐﻨﺎﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ

- ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ

* ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ < ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ < ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ

* ﺩﮐﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻭﯾﺪﯾﻮ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ

* ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ

- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻔﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺿﺒﻂ ﺻﺪﺍ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﮐﺮﺩﻥ ۱۰ ﮔﻔﺘﮕﻮ

- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﻧﻮﻉ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﯽ

- ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ

ترفند فعال کردن حالت روح:

حالت روح به درخواست مدیر تلگرام حذف شده

ولی با یه ترفند ساده که توسط سازنده تلگراف تعبیه شده میشه برگردوندش

اینجوری نه سیخ میسوزه نه کبابآموزش:از قسمت تنظیمات بر روی اسم سازنده چند ثانیه لمس کنید تا سه گزینه بیاد سپس گزینه فعالسازی چیزهای خاص و کد فعالسازی را 911223344 بزنید تا حالت روح فعال شود

لینک دانلود:
دانلود تلگرافموفق و مؤید باشید


برچسب ها : ,,,,,

تبادل لینک

<-LinkTitle->
دانلود فیلم
طه پخشبراي تبادل لينک با ما اول مارا بانام:
تلگراف رایگان اندروید
لينک کنيد سپس به قسمت ارسال لينک مراجعه کنيد و بعد لينک، عنوان و توضيحات سايت يا وبلاگ خودتان را براي ما ارسال کنيد.

ارسال لينك

درباره ما


تلگراف رایگان اندروید، تلگراف، تلگراف اندروید، تلگراف رایگان، دانلود رایگان تلگراف، نسخه جدید تلگراف

طراحی قالب این وب سایت کاری است از شرکت طراحی سایت آنلاینر